fbpx

FAQ

Co to jest test na koronawirusa covid19?

SARS-CoV-2 Test – jest testem wykrywającym przeciwciała IgM oraz IgG, pojawiające się we krwi pacjenta zakażonego koronawirusem. Do pojawienia się przeciwciał we krwi po zakażeniu wirusowym może upłynąć od kilku do kilkunastu dni. Jest to okres inkubacji wirusa, w którym pacjent nie musi odczuwać żadnych dolegliwości. Jednakże, po wielomiesięcznych obserwacjach pacjentów zakażonych koronawieusem SARS-CoV-2 wynika, że przeciwciała IgM oraz IgG pojawiają się we krwi stosunkowo późno. W zależności od układu odpornościowego każdego pacjenta może to trwać nawet 2-3 tygodnie. Test wykonany zbyt wcześnie po zakażeniu może nie wykryć badanych przeciwciał, ponieważ organizm jeszcze nie zdążył ich wytworzyć. Dlatego też sugeruje się wykonanie testu lub jego powtórzenie zaraz po
wystąpieniu jakichkolwiek symptomów zakażenia wirusowego. Należy jednak wiedzieć, że u
pewnej grupy pacjentów zakażenie przechodzi bezobjawowo.

Jak działa test na przeciwciała?

Produkt jest przeznaczony do jakościowego wykrywania zawartości przeciwciał przeciwko SARS-CoV-2 w próbkach klinicznych (surowica / osocze / krew pełna).

Streszczenie:

Koronawirus, jako duża rodzina wirusów, jest jednoniciowym wirusem RNA z otoczką. Wirus powoduje poważne choroby, takie jak przeziębienia, zespół oddechowy na Bliskim Wschodzie (MERS) i zespół ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej (SARS). Nowy wirus, obecnie znany jako SARS-CoV-2, został odkryty w przypadkach wirusowego zapalenia płuc w Wuhan w 2019 r. I został oficjalnie nazwany przez Światową Organizację Zdrowia 12 stycznia 2020 r. Podstawowym białkiem SARS-CoV-2 jest N białko (nukleokapsyd), który jest składnikiem białka znajdującym się wewnątrz wirusa. Jest względnie konserwowany wśród β-koronawirusów i jest często stosowany jako narzędzie do diagnozowania koronawirusów. ACE2, jako kluczowy receptor dla SARS-CoV-2 wchodzącego do komórek, ma ogromne znaczenie w badaniach mechanizmu infekcji wirusowej.

Zasada pomiaru:

Produkt oparty jest na zasadzie reakcji antygen-przeciwciało i technice immunologicznej. Urządzenie testowe zawiera rekombinowane białko SARS-CoV-2 znakowane koloidalnym złotem, mysie przeciwciało przeciw ludzkiemu IgG umieszczone w obszarze testowym T2, mysie przeciwciało przeciw ludzkiemu IgM umieszczone w obszarze testowym T1 i odpowiednie przeciwciało w obszarze kontroli jakości (C).

Podczas testu, gdy poziom przeciwciała IgM SARS-CoV-2 w próbce jest na poziomie wykrywalności testu lub powyżej niego, przeciwciało IgS SARS-CoV-2 w próbce wiąże się z koloidalnym złotem SARS-CoV- 2 rekombinowane białko, które jest wstępnie powlekane na złotej podkładce etykietowej. Koniugaty migrują w górę poprzez efekt kapilarny i zostają wychwytywane przez mysie przeciwciało przeciw ludzkiemu IgM umieszczone w obszarze testowym T1, a to wytwarza purpurowo-czerwone pasmo pojawiające się w obszarze testowym T1. Gdy poziom przeciwciała IgS SARS-CoV-2 w próbce jest równy lub wyższy od granicy wykrywalności testu, przeciwciało SARS-CoV-2 IgG w próbce wiąże się z rekombinowanym białkiem SARS-CoV-2 znakowanym koloidalnym złotem, które jest wstępnie powlekany na złotej podkładce z etykietami. Koniugaty migrują w górę poprzez efekt kapilarny i zostają wychwytywane przez mysie przeciwciało przeciw ludzkiemu IgG umieszczone w obszarze testowym T2, a to wytwarza purpurowo-czerwone pasmo pojawiające się w obszarze testowym T2. Jeśli jest to próbka ujemna, w obszarze testowym T1 i T2 nie pojawia się purpurowo-czerwony pasek. Bez względu na obecność lub brak przeciwciała SARS-CoV-2 w próbce, w obszarze kontroli jakości (C) pojawi się purpurowo-czerwony pasek. Purpurowo-czerwony pasek w obszarze kontroli jakości (C) jest kryterium oceny, czy ilość badanej próbki jest wystarczająca i czy proces chromatografii nie jest zaburzony. Służy również jako standard kontroli wewnętrznej odczynników.

Kiedy powinieneś wykonać test na przeciwciała anty-SARS-CoV-2

Co to jest test na koronawirusa covid19?
SARS-CoV-2 Test – jest testem wykrywającym przeciwciała IgM oraz IgG, pojawiające się we
krwi pacjenta zakażonego koronawirusem. Do pojawienia się tych przeciwciał we krwi
pacjenta może upłynąć od 2 do 14 dni od momentu zarażenia. Jest to okres inkubacji wirusa,
w którym pacjent nie musi odczuwać żadnych dolegliwości. Test wykonany zbyt wcześnie po
zakażeniu może nie wykryć badanych przeciwciał, ponieważ organizm jeszcze nie zdążył ich
wytworzyć. Dlatego też sugeruje się wykonanie testu lub jego powtórzenie zaraz po
wystąpieniu jakichkolwiek symptomów zakażenia wirusowego. Należy jednak wiedzieć, że u
pewnej grupy pacjentów zakażenie przechodzi bezobjawowo.

Jak działa test na koronawirusa – covid19?
Testy paskowe SARS-CoV-2 wykrywają dwa rodzaje przeciwciał powstałych w trakcie
choroby COVID-19, przeciwciała typu IgM oraz IgG.
Przeciwciała IgM są wytwarzane przez organizm w pierwszej kolejności. W późniejszym
etapie zakażenia zaczynają pojawiać się przeciwciała typu IgG. Są to przeciwciała, które
utrzymują się we krwi pacjenta jeszcze przez dłuższy czas po wyzdrowieniu.
Dlatego testy SARS-CoV-2 mogą służyć do wykrywania ozdrowieńców. W zależności od
organizmu, przeciwciała IgG mogą być wykrywane przez testy immunologiczne od kilku
tygodni po zakażeniu, nawet do 200 dni.
Dlatego też, testy można wykorzystać do sprawdzenia, czy przeszło się zakażenie
bezobjawowo, nawet kilka miesięcy wstecz.

Konkluzja:

  1. Testy warto wykonać w przypadku wystąpienia objawów grypopodobnych, takich jak gorączka, kaszel, bóle kostno-mięśniowe. W takim przypadku wykonanie testu pozwoli nam zdiagnozować, czy występujące objawy są wynikiem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, czy są wynikiem zwykłej, sezonowej grypy lub przeziębienia.
  2. Testy warto wykonać w przypadku podejrzenia kontaktu z osobami zakażonymi covid19.
  3. Testy warto wykonać w przypadku podejrzenia o przebyciu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w przeszłości, nawet kilka miesięcy wcześniej. W takim przypadku testy pozwolą nam sprawdzić, czy już nabyliśmy odporności na koronawirusa.

Czy wynik testu na przeciwciała jest w 100% pewny?

wynik testu SARS-CoV-2 jest w 100% pewny

Na początku należy zaznaczyć, że nie istnieje żadna metoda diagnostyczna dająca wynik
pewny w 100%.
Podobnie jest z testami diagnozującymi zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2.
Dotyczy to zarówno testów wykrywających samego wirusa, czyli testów genetycznych PCR,
jak również testów immunologicznych, wykrywających przeciwciała pojawiające się we krwi
pacjenta zakażonego koronawirusem.

Testy molekularne RT-PCR – zalety i wady

Testy genetyczne, skrótowo zwane PCR wykrywają samego wirusa, dokładnie ujmując RNA
(kwas rybonukleinowy). Materiałem do badań są wydzieliny pacjenta, najczęściej wymaz z
błony śluzowej gardła i nosa.
W początkowym stadium choroby największe znaczenie mają test genetyczne PCR,
wykrywające materiał genetyczny wirusa RNA, czyli są to testy na obecność wirusa w
wydzielinie błon śluzowych pacjenta.
Badanie jest bardzo wiarygodne i czułe, jeżeli tylko w badanym materiale pojawi się RNA
wirusa. Błąd diagnostyczny może pojawić się w dwóch przypadkach:
– za krótki okres replikacji wirusa od momentu zakażenia a co za tym idzie brak badanego
materiału RNA w wymazie;
– nieprawidłowo pobrany wymaz u osoby zakażonej może dawać błędnie ujemny wynik.
Takie sytuacje niestety zdarzają się często, ponieważ nieobecność wirusa w wymazie
pobranym z gardła, nie gwarantuje brak tego wirusa w próbce pobranej np.za pomocą
bronchoskopu z dolnych dróg oddechowych.

Testy immunologiczne na obecność przeciwciał we krwi

Testy immunologiczne/serologiczne, potocznie zwane testami paskowymi.
Test SARS-CoV-2 to bardzo swoiste i czułe testy wykrywające specyficzne przeciwciała klasy
IgM oraz IgG, pojawiające się w krwi pacjenta zakażonego koronawirusem SARS-Cov-2.
W testach zastosowano metodę diagnostyczną tak zwanej immunologicznej chromatografii
znakowanej koloidalnym złotem.
Na pasku testowym znajdują się trzy pola znakowane, które pod wpływem obecności
przeciwciał klasy IgM lub/oraz IgG wybarwiają się w postaci fioletowego paska.

Po zakropieniu odpowiedniej ilości krwi do studzienki oznaczonej literą „A” (ok.80ul, jedna
kropla) oraz zakropieniu dwóch kropli roztworu buforująego do studzienki „B” należy
poczekać ok.10 minut (min.10 min, max.20 min), a następnie odczytać wynik testu.
Linia wybarwiona w miejscu litery „C” stanowi kontrolę kontrolę dobrze wykonanego testu.
Linia w obrębie litery „C” musi pojawić się zawsze, niezależnie od wyniku ujemnego lub
pozytywnego. Brak linii „C” oznacza wadliwy lub nieprawidłowo wykonany test.
Linia wybarwiona w miejscu litery „M” oznacza obecność przeciwciał klasy IgM, które
pojawiają się w pierwszej kolejności po zakażeniu koronawirusem SARS-CoV-2.
Linia wybarwiona w miejscu litery „G” oznacza obecność przeciwciał klasy IgG, które
pojawiają się w późniejszym etapie zakażenia i utrzymują się we krwi wiele tygodni, nawet
do 200 dni po przejściu infekcji.
Wykrywalność przeciwciał w testach immunologicznych ocenia się na poziomie 98,5%

UWAGA:
SARS-CoV-2 Test – jest testem wykrywającym przeciwciała IgM oraz IgG, pojawiające się we
krwi pacjenta zakażonego koronawirusem. Do pojawienia się tych przeciwciał we krwi
pacjenta może upłynąć od 3 do 14 dni. Jest to okres inkubacji wirusa, w którym pacjent nie
musi odczuwać żadnych dolegliwości. Test wykonany zbyt wcześnie po zakażeniu może nie
wykryć badanych przeciwciał, ponieważ organizm jeszcze ich nie wytworzył. Dlatego też
sugeruje się wykonanie testu lub jego powtórzenie zaraz po wystąpieniu jakichkolwiek
symptomów zakażenia wirusowego. Należy jednak wiedzieć, że u pewnej grupy pacjentów
zakażenie przechodzi bezobjawowo.
Wyniki testu powinny zostać ocenione przez lekarza w połączeniu z innymi informacjami
klinicznymi i nie mogą być stosowane jako jedyne kryterium.

Jak działa test antygenowy?

Testy Antigen Rapid Test Kit II wykrywa bardzo swoiste białka wchodzące w skład budowy koronawirusa SARS-CoV-2. Swoistość testów w wykrywaniu tego białka wynosi 99,3%. Dlatego też, testy wykrywają wyłącznie koronawirusa SARS-CoV-2 a nie inne wirusy np.grypy.

Kiedy powinieneś wykonać test antygenowy?

Testy antygenowe powinno wykonać się w trakcie trwania infekcji, w celu potwierdzenia obecności wirusa w pobranym wymazie.

Czy wynik testu antygenowego jest w 100% pewny?

CZY WYNIK TESTU ANTYGENOWEGO JEST W 100% PEWNY?

Jaki jest czas wysyłki?

Jaki jest czas wysyłki? : W przypadku testów zakupionych i zapłaconych przez stronę koronatest.pl, w dni powszednie testy wysyłane są tego samego lub następnego dnia. Testy zamówione w weekend wysyłane są w poniedziałek. Testy zakupione przez stronę i opłacone za pomocą przelewu bankowego wysyłane są po zaksięgowaniu przelewu na koncie.