597px-SARS-CoV-2_without_background

Czy wynik testu SARS-CoV-2 jest w 100% pewny

Czy wynik testu SARS-CoV-2 jest w 100% pewny

wynik testu SARS-CoV-2 jest w 100% pewny

Na początku należy zaznaczyć, że nie istnieje żadna metoda diagnostyczna dająca wynik
pewny w 100%.
Podobnie jest z testami diagnozującymi zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2.
Dotyczy to zarówno testów wykrywających samego wirusa, czyli testów genetycznych PCR,
jak również testów immunologicznych, wykrywających przeciwciała pojawiające się we krwi
pacjenta zakażonego koronawirusem.

Testy molekularne RT-PCR – zalety i wady

Testy genetyczne, skrótowo zwane PCR wykrywają samego wirusa, dokładnie ujmując RNA
(kwas rybonukleinowy). Materiałem do badań są wydzieliny pacjenta, najczęściej wymaz z
błony śluzowej gardła i nosa.
W początkowym stadium choroby największe znaczenie mają test genetyczne PCR,
wykrywające materiał genetyczny wirusa RNA, czyli są to testy na obecność wirusa w
wydzielinie błon śluzowych pacjenta.
Badanie jest bardzo wiarygodne i czułe, jeżeli tylko w badanym materiale pojawi się RNA
wirusa. Błąd diagnostyczny może pojawić się w dwóch przypadkach:
– za krótki okres replikacji wirusa od momentu zakażenia a co za tym idzie brak badanego
materiału RNA w wymazie;
– nieprawidłowo pobrany wymaz u osoby zakażonej może dawać błędnie ujemny wynik.
Takie sytuacje niestety zdarzają się często, ponieważ nieobecność wirusa w wymazie
pobranym z gardła, nie gwarantuje brak tego wirusa w próbce pobranej np.za pomocą
bronchoskopu z dolnych dróg oddechowych.

Testy immunologiczne na obecność przeciwciał we krwi

Testy immunologiczne/serologiczne, potocznie zwane testami paskowymi.
Test SARS-CoV-2 to bardzo swoiste i czułe testy wykrywające specyficzne przeciwciała klasy
IgM oraz IgG, pojawiające się w krwi pacjenta zakażonego koronawirusem SARS-Cov-2.
W testach zastosowano metodę diagnostyczną tak zwanej immunologicznej chromatografii
znakowanej koloidalnym złotem.
Na pasku testowym znajdują się trzy pola znakowane, które pod wpływem obecności
przeciwciał klasy IgM lub/oraz IgG wybarwiają się w postaci fioletowego paska.

Po zakropieniu odpowiedniej ilości krwi do studzienki oznaczonej literą „A” (ok.80ul, jedna
kropla) oraz zakropieniu dwóch kropli roztworu buforująego do studzienki „B” należy
poczekać ok.10 minut (min.10 min, max.20 min), a następnie odczytać wynik testu.
Linia wybarwiona w miejscu litery „C” stanowi kontrolę kontrolę dobrze wykonanego testu.
Linia w obrębie litery „C” musi pojawić się zawsze, niezależnie od wyniku ujemnego lub
pozytywnego. Brak linii „C” oznacza wadliwy lub nieprawidłowo wykonany test.
Linia wybarwiona w miejscu litery „M” oznacza obecność przeciwciał klasy IgM, które
pojawiają się w pierwszej kolejności po zakażeniu koronawirusem SARS-CoV-2.
Linia wybarwiona w miejscu litery „G” oznacza obecność przeciwciał klasy IgG, które
pojawiają się w późniejszym etapie zakażenia i utrzymują się we krwi wiele tygodni, nawet
do 200 dni po przejściu infekcji.
Wykrywalność przeciwciał w testach immunologicznych ocenia się na poziomie 98,5%

UWAGA:
SARS-CoV-2 Test – jest testem wykrywającym przeciwciała IgM oraz IgG, pojawiające się we
krwi pacjenta zakażonego koronawirusem. Do pojawienia się tych przeciwciał we krwi
pacjenta może upłynąć od 3 do 14 dni. Jest to okres inkubacji wirusa, w którym pacjent nie
musi odczuwać żadnych dolegliwości. Test wykonany zbyt wcześnie po zakażeniu może nie
wykryć badanych przeciwciał, ponieważ organizm jeszcze ich nie wytworzył. Dlatego też
sugeruje się wykonanie testu lub jego powtórzenie zaraz po wystąpieniu jakichkolwiek
symptomów zakażenia wirusowego. Należy jednak wiedzieć, że u pewnej grupy pacjentów
zakażenie przechodzi bezobjawowo.
Wyniki testu powinny zostać ocenione przez lekarza w połączeniu z innymi informacjami
klinicznymi i nie mogą być stosowane jako jedyne kryterium.

Jak działa test